Siop Coffi EB's

10 Stryd Fawr, Deiniolen, Gwynedd, LL55 3HU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 872791

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page cwilliams@menterfachwen.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.menterfachwen.org.uk/EN/gs.asp?id=3

Wedi'i leoli yn Stryd Fawr Deiniolen, mae EB yn cymryd ei enw o'r siop flaenorol sef groser E.B Jones. Mae'r siop goffi yn gwerthu cynnyrch becws cartref ei hun ac mae ganddo amrywiaeth o luniaeth syml ar werth.

Gwobrau

  • Thumbnail