Simply Leather (Wales) Ltd

Maes Lledfan Workshop, Rhoslefain, Tywyn, LL36 9NH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 711556

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.simplyleather.co.uk/index.html

Pan fyddwn yn ymgymryd â chrefftau, nid yw'n ots pa ddeunyddiau yr ydym yn dewis gweithio gyda hwy. Yn achos unrhyw ymdrech creadigol, yr elfen hanfodol yw'r llawenydd o weld syniad yn cael ei lunio o dan ein dwylo ein hunain a phleser y gwaith hwnnw yn cael ei werthfawrogi gan eraill. Dewiswyd lledr wrth ddamwain, o fewn dwy flynedd, roeddem wedi creu rhywbeth gwahanol mewn lledr, felly, fe ganwyd Simply Leather.