Selective Seafoods

Ffridd Wen, Tudweiliog, Gwynedd, LL53 8BJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 770397

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page mary@selectiveseafoods.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.selectiveseafoods.com/

Mae Selective Seafoods yn cyflenwi crancod a chimychiaid ffres wedi'u dal yn lleol, draenog y môr, macrell (yn eu tymor) o Ben Llŷn. Maent yn cyflenwi llawer o gaffis, tafarndai a gwestai lleol ac mae croeso i gwsmeriaid sy'n dymuno prynu eu cimychiaid, crancod neu fwyd môr arall i'w defnyddio gartref ddod draw i Ffridd Wen. Mae gwasanaeth archebu post Dosbarth Drannoeth (ar gyfer cwsmeriaid y DU yn unig) ar gael i gwsmeriaid sydd â diddordeb mewn prynu unrhyw un o'u cynhyrchion. Gwneir yr holl brosesu yn fewnol ac maent yn falch o'u safonau uchel cydnabyddedig.

Gwobrau

  • Thumbnail