Sarn Farm Caravan & Camping

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Sarn Bach, Abersoch, Gwynedd, LL53 7BG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713583

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page sarnfarm@hotmail.com

Mae safle Carafanau a Gwersylla Sarn Farm ar fferm deuluol fach ym mhentref Sarn Bach tua milltir o bentref Abersoch. Mae'r safle mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol ac mae ganddo olygfeydd o gwrs golff Abersoch a Bae Ceredigion. Mae o fewn pellter cerdded hawdd i draeth Abersoch. Mae'n safle i deuluoedd yn unig. Mae gan y mwyafrif o leiniau bwyntiau trydanol. 

Mwynderau

  • Croeso i deuluoedd
  • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Pwynt trydan

Gwobrau

  • Thumbnail