The Rocks at Plas Curig Hostel

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Capel Curig, Conwy, LL24 0EL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 720225

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@therockshostel.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.therockshostel.com/

Wedi'i leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri trawiadol, mae'r hostel 5 seren yma, sy'n croesawu cŵn, yn eistedd ychydig oddi ar yr A5, prif wythïen Eryri. Gellir dod o hyd iddo'n nythu ychydig funudau i ffwrdd o Fetws-y-Coed, Dyffryn Ogwen a'r Wyddfa. Os mai lleoliad yr ydych ar ei ôl, yna mae The Rocks ym Mhlas Curig yn cynnig y sylfaen berffaith i chi ei harchwilio. Gyda theithiau cerdded syfrdanol yn uniongyrchol o'r drws, o'r dechreuwr i'r arbenigwr gallwch fod ar ben mynydd fil o fetrau uwchben lefel y môr yn y bore ac eistedd ar dywod hardd un o draethau baner las niferus yr ardal yn y prynhawn.

Mwynderau

 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Te/Coffi
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw

Gwobrau