Rhybudd Diogelwch Traethau

Dilynwch ganllawiau Mentra’n Gall a’r RNLI i gael mwyniant diogel o’n arfordir. 

Byddwch yn ymwybodol o’r peryglon ar y traethau rhestrir isod. Edrychwch am yr arwyddion coch sy’n cynnwys gwybodaeth perthnasol am y rhan hynny o’r traeth, gan gynnwys pryd a lle caniateir cŵn.

Aberdaron

Aberdaron Beach Safety Sign

Aberdyfi

Beach Safety Notice

Abersoch

Beach Safety Notice

Abermaw

Beach Safety Notice

Borth-y-Gest

Beach Safety Notice

Cricieth

Beach Safety Notice

Dinas Dinlle

Beach Safety Notice

Llandanwg

Beach Safety Notice

Machroes

Beach Safety Notice

Morfa Bychan

Beach Safety Notice

Porth Neigwl

Beach Safety Notice

Pwllheli

Beach Safety Notice

Trefor

Beach Safety Notice

Tywyn

Beach Safety Notice