Rhiw Goch Bunkhouse

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Bronaber, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4YB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 808020

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.logcabinswales.co.uk/lodge/rhiw-goch-bunkhouse/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Mae Rhiw Goch Bunkhouse yn fyncws hunanarlwyo gyda Gradd 4 Seren gan Croeso Cymru, sy'n ddelfrydol ar gyfer cerddwyr, beicwyr mynydd, grwpiau teulu mawr, ysgolion a grwpiau ieuenctid. Mae'n cysgu hyd at 20 gydag isafswm tâl deiliadaeth o 10 o bobl. Mae'r gwelyau yn welyau bync 3 troedfedd ac wedi'u rhannu rhwng 5 ystafell wely, pob un yn cysgu 4 o bobl. 

Mwynderau

  • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

  • Thumbnail