Race the Train 2019

  • 17 Awst 2019

Tywyn, Gwynedd, LL36 9EU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 710584 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07979 864565

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@racethetrain.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.racethetrain.com/

Mae’r digwyddiad rasio yma yn bodoli ers 36 o flynyddoedd ac yn cynnwys pedair ras aml dirwedd o bellterau’n amrywio o 3.5 - 14 milltir ar hyd dyffryn enwog Rheilffordd Talyllyn gyda ras ffordd fer ychwanegol i blant dan 9 oed. Daw’r cystadleuwyr a’u teuluoedd o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ac ymhellach gan gyfrannu dros filiwn o bunnoedd i economi leol Tywyn a’r ardal. Gyda’r nos cynhelir digwyddiad cymdeithasol ar gyfer y rhedwyr a’u teuluoedd er mwyn cyflwyno gwobrau a rhoi cyfle i bawb ymlacio a mwynhau eu hunain. Mae Clwb Rotari Tywyn yn dosbarthu’r elw rhwng elusennau ag achosion haeddiannol eraill.