Pysgod Llyn Seafood

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Kathryn Williams

Y Maes, Pwllheli, LL53 5HA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 614292

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@llynseafoods.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://llynseafoods.com/

Yn Pysgol Llyn Seafood, mae pysgod wrth wraidd popeth a wnawn. Fel tîm gŵr a gwraig gyda 30 mlynedd o brofiad o baratoi, coginio a dewis y pysgod o ansawdd gorau, mae ein dealltwriaeth wedi ein harwain ni i fod y gorau yn y busnes.