Pulcinella Bangor

Pier Promenade, Ffordd Garth, Bangor, LL57 2SW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 362807

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.pulcinellabangor.co.uk/

Bwyty Eidalaidd sydd wedi'i hen sefydlu ac yn ffefryn cadarn gyda phobl leol ac ymwelwyr. Wedi'i leoli dafliad carreg o Pier Bangor, mwynhewch olygfeydd syfrdanol o'r Fenai mewn awyrgylch cynnes ac ymlaciol, lle mae staff yn mentro i ddarparu gwasanaeth croesawgar, cyfeillgar ac effeithlon. Gweinir bwyd Eidalaidd modern a thraddodiadol wedi'i goginio gartref, gan ddefnyddio cynnyrch lleol o ansawdd uchel a chynhyrchion Eidalaidd o ffynonellau gofalus - yn uniongyrchol o'r Eidal! O Lasagna i pizza wedi'i bobi ar garreg a seigiau bwyd môr hyfryd, heb anghofio'r Tiramisu cartref poblogaidd erioed, mae Pulcinella yn ymdrechu i ddod â darn o'r Eidal i Fangor!

Gwobrau

  • Thumbnail