Porth Tocyn Hotel

Bwlchtocyn, Abersoch, Gwynedd, LL53 7BU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713303 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07789 994942

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bookings@porthtocynhotel.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://porthtocynhotel.co.uk

Mae Porth Tocyn yn fusnes teuluol sydd eleni yn dathlu 70 mlynedd o wasanaeth llwyddiannus. Nid yn unig mae'n cynnig ty gwledig Cymreig clasurol gyda golygfeydd syfrdanol ar draws Bae Ceredigion i Eryri, ond mae hefyd yn dy bwyta sydd wedi ei gydnabod yn un o'r goreuon yng Nghymru yn barhaus ers dros 60 mlynedd. Mae Porth Tocyn yn encil delfrydol ar gyfer cyplau, yn lle rhagorol i deuluoedd, dim ond tafliad carreg i ffwrdd o'r traeth ac yn eistedd ar Lwybr Arfordir Cymru, gyda gerddi heddychlon a phwll nofio agored wedi'i wresogi. Yn ogystal â'r gwesty, mae bwthyn hunan arlwyo hyfryd a chwt bugail clyd, ar gael i'w rhentu trwy gydol y flwyddyn. 

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Cadair uchel ar gael
 • Dim Ysmygu
 • WiFi ar gael
 • Pwll nofio
 • WiFi am ddim
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Croesewir teuluoedd
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Gardd
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • Traeth gerllaw