Porters Cove Bar & Kitchen

High Street, Abersoch, Gwynedd, LL53 7DS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 713181 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07834 806722

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page porterscove1@hotmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.porterscove.co.uk/

Yn Porters Cove fe ddewch ar draws dewis eang o fwydydd ffres, lleol sydd wedi eu hysbrydoli gan fwydydd ar draws y byd.

Mae gennym fwydlen tŷ mwg newydd hefyd.

Rydym yn gweini bwyd bob dydd, a chinio dydd Sul gwych hefyd! Gwinoedd a chwrw oer, cwrw gwadd ac awyrgylch groesawgar, felly galwch heibio!

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Toiled
  • Gorsaf bws gerllaw
  • Talebau rhodd ar gael
  • Toiledau Anabl
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Cyfleusterau newid babanod
  • Croesewir teuluoedd