Llefydd i fwyta

Arddangos 1 - 6 o 13
Thumbnail

Bron Eifion Hotel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Bwyty Gardd Bron Eifion yn darparu rhywbeth at ddant pawb, p'un ai ydych yn chwilio am bryd bwyd 3 cwrs llawn, swper ysgafn, pryd rhamantus i 2, dathliad gyda ffrindiau neu noson hamddenol gyda bwyd a diod da.

Cricieth, Gwynedd, LL52 0SA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522385

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@broneifion.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.broneifion.co.uk

Cadwaladers Cricieth

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae hufen iâ Cadwaladers wedi dod yn rhan fawr o'r diwylliant yn lleol ac mae eu henw da wedi lledaenu ymhell ac agos. Mae hufen iâ fanila enwog Cadwaladers ar gael bob amser yn ogystal â dewis eang o flasau hufen iâ eraill.

The Iris, 1 Lôn y Castell, Cricieth, Gwynedd, LL52 0DP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 523665

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://cadwaladers.co.uk/cymraeg/

Thumbnail

Dylan's Restaurant

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Bwyty anffurfiol, croesawgar i deuluoedd, yn gweini pizza, bwyd môr ac ychydig o seigiau eraill. Cyrchu cynhwysion yn lleol lle bo hynny'n bosibl a gwneud y gorau o'r fwydlen yn yr adeilad yn ddyddiol.

Y Prom, Cricieth, Gwynedd, LL52 0HU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522773

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page criccieth@dylansrestaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.dylansrestaurant.co.uk/locations/criccieth