Llefydd i fwyta

Arddangos 1 - 6 o 9
Thumbnail

Bron Eifion Hotel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Bwyty Gardd Bron Eifion yn darparu rhywbeth at ddant pawb, p'un ai ydych yn chwilio am bryd bwyd 3 cwrs llawn, swper ysgafn, pryd rhamantus i 2, dathliad gyda ffrindiau neu noson hamddenol gyda bwyd a diod da.

Cricieth, Gwynedd, LL52 0SA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522385

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@broneifion.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.broneifion.co.uk

Thumbnail

Dylan's Restaurant

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Bwyty anffurfiol, croesawgar i deuluoedd, yn gweini pizza, bwyd môr ac ychydig o seigiau eraill. Cyrchu cynhwysion yn lleol lle bo hynny'n bosibl a gwneud y gorau o'r fwydlen yn yr adeilad yn ddyddiol.

Y Prom, Cricieth, Gwynedd, LL52 0HU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522773

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page criccieth@dylansrestaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.dylansrestaurant.co.uk/locations/criccieth

Thumbnail

Lion Hotel

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

5 munud o'r traeth gyda golygfeydd syfrdanol ar draws Eryri, mae Gwesty’r Llew yng Nghanol Criccieth.ac yn cynnig bwyd cartef, parcio am ddim a bar cyfeillgar.

Y Maes, Cricieth, Gwynedd, LL52 0AA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522460

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@lionhotelcriccieth.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.lionhotelcriccieth.co.uk/

Poachers Restaurant

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Wedi'i leoli yn nhref glan môr hardd Cricieth, mae Bwyty Poachers yn cael ei redeg fel busnes bach, teuluol.

66 - 68 High Street, Cricieth, Gwynedd, LL52 0HB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 522512

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@poachersrestaurant.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.poachersrestaurant.uk