Llefydd i fwyta

Arddangos 1 - 6 o 14
Thumbnail

Caffi Blas Y Waun

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Caffi Blas y Waun yn darparu bwyd blasus a chroeso cynnes! Mae'r caffi wedi ei leoli ar safle Antur Waunfawr, yng nghanol gerddi prydferth. Mae yma hefyd siop grefftau yn gwerthu anrhegion, a pharc chwarae hygyrch.

Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 650937

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page caffi@anturwaunfawr.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.anturwaunfawr.org/waunfawr/blas-y-waun-cafe/

Thumbnail

Y Castell

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Gwesty Y Castell ar y sgwâr yng nghanol tref hanesyddol Caernarfon. Mwynhewch olygfeydd o Gastell Caernarfon wrth gael coffi, diod neu ginio ysgafn. Mae llawer o atyniadau twristaidd Caernarfon ond tafliad carreg i ffwrdd.

33 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 678895

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page castell@castell-caernarfon.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://castell-caernarfon.co.uk

Thumbnail

Gwesty'r Celt

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Prydau cyfoes sy'n cael eu creu gan ddefnyddio cynhwysion ffres, Cymreig lle bynnag y bo modd - mae bwyta yng Ngwesty'r Celtic Royal bob amser yn brofiad hamddenol ond gwerth chweil.

Stryd Bangor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674477

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page reservations@celtic-royal.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.celtic-royal.co.uk/

The Old Courthouse | Yr Hen Lys

Yr Hen Lys

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae'r Hen Lys yn fwyty safonol a lleoliad cerddoriaeth fyw yng nghanol Caernarfon. Mae'n adeilad o bwysigrwydd pensaernïol rhagorol, gyda llawer o'r nodweddion gwreiddiol heb newid.

Pen Deitsh, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 239010

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@theoldcourthouse.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.theoldcourthouse.org.uk/