Llefydd i fwyta

Arddangos 1 - 6 o 167
Thumbnail

Hebog Beddgelert

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae'r fwydlen amser cinio yn ffres ac mor lleol ag y gall fod, gan weini cregyn gleision lleol (yn eu tymor), ciabattas cig oen Cymru, cacennau pysgod cartref, baguettes wedi'u llenwi'n ffres a thatws wedi'u pobi i lasagne cartref mwy sylweddol, h

Ffordd Caernarfon, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4UY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890400

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hebog-beddgelert.co.uk

Thumbnail

Aberdyfi Ice Cream

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Parlwr hufen iâ ar lan y môr yn Aberdyfi, yn cynnig dewis o dros 24 o flasau hufen iâ cartref, 10 sorbetau, a sawl iogwrt wedi'i rewi.

 

2 Seaview Terrace, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0EE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01654 767222 | 01654 767754

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Hello@AberdyfiIceCream.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.aberdyfiicecream.com/

Thumbnail

Tŷ Castell

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Tŷ Castell yn cynnig profiad bwyta, yfed ac aros arbennig yng nghanol Caernarfon, tafliad carreg o Gastell Caernarfon, ac wedi'i leoli mewn adeilad hanesyddol o fewn muriau'r dref.

18, Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674937

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ty-castell@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tycastell.cymru/