Llefydd i fwyta

Arddangos 1 - 6 o 167

Castell Deudraeth

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Yng Nghastell Deudraeth, gallwch fod yn siŵr o awyrgylch clyd, cyfeillgar ynghyd â gwasanaeth heb ei ail, a phrydau sy’n syml ond eto’n ddigon o sioe ar eich plât.

Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 772400

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page castell@portmeirion.wales

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://portmeirion.wales/eat/castell-deudraeth

Thumbnail

Tŷ Castell

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Tŷ Castell yn cynnig profiad bwyta, yfed ac aros arbennig yng nghanol Caernarfon, tafliad carreg o Gastell Caernarfon, ac wedi'i leoli mewn adeilad hanesyddol o fewn muriau'r dref.

18, Stryd Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674937

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ty-castell@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tycastell.cymru/