Llefydd i fwyta

Arddangos 1 - 6 o 161

Ystafell De Dwyryd

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Ystafell De Dwyryd wedi ei leoli yn heulfan teras Plas Tan y Bwlch, oddi yma mae golygfeydd anhygoel o Ddyffryn Ffestiniog i fyny at y coedwigoedd a’r mynyddoedd uwch ei phen.

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, LL41 3YU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 772600

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plas@snowdonia.gov.wales

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.snowdonia.gov.wales/study-centre/tea-rooms

Y Sgwâr

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Wedi'i leoli yn sgwâr marchnad hyfryd Tremadog, gyda golygfa o'r cefndir mynyddig hardd, mae Y Sgwâr wedi datblygu enw da am fwyd rhagorol, gwasanaeth cyfeillgar, sylwgar a chroesawgar ac awyrgylch bwyta perffaith.

12-16 Market Square, Tremadog, Gwynedd, LL49 9RB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 515451

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page mail@ysgwar-restaurant.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://ysgwar-restaurant.co.uk/

Thumbnail

Russell Tea Room

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae'r ystafell de ar agor bob dydd tan ddiwedd mis Hydref, ond does dim rhaid i chi fod yn teithio ar y trên i alw i mewn. Mae yna fwydlen i blant ar gyfer y teithwyr llai ar y trên ac maent yn fodlon darparu ar gyfer gofynion dietegol arbennig.

Tremadog Road, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9DY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 514040

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.whr.co.uk/info/ourTeaRoom/

Thumbnail

Gwinllan | Perllan Pant Du

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Mae Gwinllan a Pherllan Pant Du wedi ei leoli ar lethrau syfrdanol Dyffryn Nantlle, Eryri, Gogledd Cymru. Plannwyd y winllan a'r berllan ar lethrau rhewlifol y dyffryn, wrth odre'r Wyddfa.

Ffordd y Sir, Penygroes, Gwynedd, LL54 6HE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 880806

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@pantdu.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.pantdu.co.uk