Atyniadau

Arddangos 1 - 3 o 3
Thumbnail

Plas yn Rhiw

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Dyma blasty bach a pherffaith Tuduraidd/Sioraidd sy’n dyddio o’r 17eg Ganrif a sydd bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae lleoliad y plasty yn ei hun yn werth ei weld.

Rhiw, Gwynedd, LL53 8AB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 780219

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plasynrhiw@nationaltrust.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.nationaltrust.org.uk/plas-yn-rhiw

Thumbnail

Tyddyn Mawr

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd

Ceir golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri, Ynys Môn a Phen Llŷn o'r cwrs parcdir 9 twll tonnog hwn. Mae hefyd yn cynnwys llyn sydd yn herio'r chwaraewyr gorau! Mae croeso i grwpiau mawr, boed hynny ar gyfer partïon swyddfa neu godwyr arian!

Ffordd Crawia, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4BS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 674919 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07970 427820

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://tyddynmawrgolfcourse.co.uk/