Atyniadau

Arddangos 1 - 3 o 3
Thumbnail

Amgueddfa Syr Henry Jones

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Mae’r amgueddfa ddeniadol hon ar fywyd gwledig Cymru yn dathlu bywyd rhyfeddol Henry Jones, a anwyd yn Llangernyw yn 1852.

Y Cwm, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8PR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01745 860630

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@sirhenryjonesmuseum.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.sirhenryjonesmuseum.co.uk/

Thumbnail

Tŷ Canoloesol Penarth Fawr

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Camwch i mewn i’r em gudd hon er mwyn darganfod tŷ canoloesol a gafodd ei hadeiladu er mwyn gwneud argraff. O fewn y muriau cerrig trwchus dewch o hyd i doeau uchel a gwaith coed wedi’i naddu’n gain.

Chwilog, Gwynedd, LL53 6LQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01443 336000

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://cadw.gov.wales/daysout/penarthfawrmedievalhouse/?skip=1&lang=cy