Atyniadau

Arddangos 1 - 4 o 4
Thumbnail

Tŷ Canoloesol Penarth Fawr

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Camwch i mewn i’r em gudd hon er mwyn darganfod tŷ canoloesol a gafodd ei hadeiladu er mwyn gwneud argraff. O fewn y muriau cerrig trwchus dewch o hyd i doeau uchel a gwaith coed wedi’i naddu’n gain.

Chwilog, Gwynedd, LL53 6LQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01443 336000

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://cadw.gov.wales/daysout/penarthfawrmedievalhouse/?skip=1&lang=cy

Thumbnail

Plas yn Rhiw

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Dyma blasty bach a pherffaith Tuduraidd/Sioraidd sy’n dyddio o’r 17eg Ganrif a sydd bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae lleoliad y plasty yn ei hun yn werth ei weld.

Rhiw, Gwynedd, LL53 8AB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 780219

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plasynrhiw@nationaltrust.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.nationaltrust.org.uk/plas-yn-rhiw

Thumbnail

Plas Tan y Bwlch

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Mae yna derasau ffurfiol, gardd ddŵr a phwll yn rhannau uchaf y gerddi yma. Hefyd ceir yma lawntiau ar lechwedd, llwyni addurnol a choed conwydd, rhai ohonynt wedi'u plannu yn ôl yn Oes Fictoria.

Maentwrog, Gwynedd, LL41 3YU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 772600

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plas@eryri-npa.gov.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.eryri-npa.gov.uk