Atyniadau

Arddangos 1 - 6 o 7
Thumbnail

Clwb Golff Pwllheli

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn un o gyrsiau golff gorau Gogledd Cymru. Saif Clwb Golff Pwllheli, cwrs unigryw sy’n rhannol lincs a pharcdir, ar arfordir deheuol Bae Ceredigion.

Golf Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5PS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 701644

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://clwbgolffpwllheli.com/

Thumbnail

Llŷn Golf

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd

Croeso i'r unig gwrs golff talu a chwarae 9 twll ym Mhen Llŷn, wedi'i leoli ger cyrchfan arfordirol Abersoch. Mae'r cyfleuster golff pob tywydd hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr a golffwyr profiadol.

Penrhos, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7HG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 701200

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@llyn-golf.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.llyn-golf.co.uk

Thumbnail

Neuadd Dwyfor - Canolfan Gelfyddydol a Sinema

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Mae’r adeilad Fictorianaidd hwn, a adeiladwyd yn 1902 bellach yn ganolfan gelfyddydol fywiog a chyfoes ac yn gartref i lyfrgell Pwllheli.

Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 704088

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Neuadd_Dwyfor@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.neuadddwyfor.com/cy

Thumbnail

North Wales Fishing Charter

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Darparwr Gweithgareddau

Mae Haf-Aled yn gatamaran cougar 10m gyda 2 beiriant Yamaha 300hp. Mae hi wedi'i gosod allan i safon uchel iawn gyda'r holl ddarpariaeth electroneg a moethusrwydd diweddaraf y gallech chi ei ddymuno o gwch siarter yr unfed ganrif ar hugain!

Hafan Pwllheli Marina, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 882611 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07990 683901

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page jason.nwfc@outlook.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.northwalesfishingcharter.com/

Thumbnail

Plas Heli

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Darparwr Gweithgareddau

Dysgwch hwylio, caiacio neu padlofyrddio ar eich sefyll ym Mhlas Heli, Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru. Edrychwch ar y wefan ar gyfer y dyddiadau sydd i ddod ar gyfer yr holl weithgareddau hyn.

Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 613343

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@plasheli.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://plasheli.org/