Atyniadau

Arddangos 1 - 6 o 6
Thumbnail

Min Y Don Christian Adventure Centre

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Darparwr Gweithgareddau

Mae Canolfan Antur Cristnogol Min Y Don yn darparu gwyliau a gweithgareddau o ansawdd uchel ar gyfer pob oedran o fewn fframwaith gwerthoedd a safonau teulu Cristnogol, traddodiadol.

Arthog, Dolgellau, Gwynedd, LL39 1BZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 250433

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page holidays@minydon.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.minydon.com

Thumbnail

No-Mad Adventures

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd, Darparwr Gweithgareddau

Mae no-mad adventures yn cynnig profiadau awyr agored cymwysedig wedi eu hyswirio, anturiaethau, sgiliau, llywio a rhedeg. Maent yn ddarparwyr National Navigation Award Scheme (NNAS) a Mountain Training Association.

 

Cwm Bychan, Garreg Feurig, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 293031

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page contact@no-mad.org

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.no-mad.org/

Thumbnail

Parc Coed y Brenin

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd, Atyniadau

Mae rhywbeth i bawb yma yng Nghoed y Brenin …
• Canolfan Ymwelwyr gyda Chaffi sy’n agor 7 niwrnod yr wythnos
• Siop Feiciau, Llogi Beiciau a Chyfleuster Golchi Beiciau
• Siop Redeg a Llogi Esgidiau

Dolgefeiliau, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2HZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 440747

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://naturalresources.wales/days-out/places-to-visit/north-west-wales/coed-y…

Thumbnail

Pedal MTB

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd, Darparwr Gweithgareddau

Mae MTB Pedal yn cynnig hyfforddiant sgiliau beicio mynydd, reidiau tywys, cyrsiau E-MTB a hyfforddiant arweinyddiaeth.

Coed Y Brenin Forest Park, Dolgefeiliau, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2HZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 338877

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@pedalmtb.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.pedalmtb.co.uk

Thumbnail

Plas Caerdeon Outdoor Education Centre

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Darparwr Gweithgareddau

Ym mherchnogaeth ac yn cael ei weithredu gan Brifysgol Lerpwl Hope, mae Canolfan Addysg Awyr Agored Plas Caerdeon yn darparu cyrsiau gweithgaredd awyr agored preswyl i ystod eang o grwpiau allanol, gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid o bob oed

Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL42 1TH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 430276

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plascaerdeon@hope.ac.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plascaerdeon@hope.ac.uk