Atyniadau

Arddangos 1 - 6 o 12
Thumbnail

Antur Gogledd Cymru - Adventure North Wales

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Darparwr Gweithgareddau

Profwch faes chwarae antur y Deyrnas Unedig gydag Antur Gogledd Cymru, sydd wedi bod yn trefnu gwyliau byr, gweithgareddau ar benwythnosau a digwyddiadau ers 1996.

Tŷ Sinamon, Trem y Wawr, Bala, Gwynedd, LL23 7YA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0203 318 8818

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@adventure-northwales.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://adventure-northwales.com/

Thumbnail

Bala Adventure and Watersports

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Darparwr Gweithgareddau

Mae Bala Watersports yn cynnig yr antur a chyffro o weithgareddau awyr agored, i unigolion, teuluoedd, ysgolion a grwpiau.

Bala Lake Foreshore, Bala, Gwynedd, LL23 7SR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 521059

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@balawatersports.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.balawatersports.com

Thumbnail

Byd Mary Jones

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Yn 1800, cerddodd merch ifanc 15 oed o’r enw Mary Jones 26 o Llanfihangel-y-Pennant i’r Bala i brynu llyfr.

Llanycil, Bala, Gwynedd, LL23 7YF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0808 178 4909

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page centre.manager@bydmaryjonesworld.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bydmaryjonesworld.org.uk

Thumbnail

Caerau Gardens

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Wedi ei leoli dros 1000 troedfedd, mae gan Caerau Gardens y gerddi uchaf, sy'n agored i'r cyhoedd, yng Ngogledd Cymru. Sefydlwyd y gerddi yn 1994, ac mae yna ychwanegiadau yn cael eu gwneud trwy'r adeg.

Caerau Uchaf, Sarnau, Bala, LL23 7LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 530493

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@caeraugardens.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.caerau-gardens.co.uk

Thumbnail

Clwb Golff Bala

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd

Mae Cwrs Golff y Bala yn gwrs golff 10 twll wedi'i osod ar lwyfandir bron i 1,000 troedfedd uwchlaw lefel y môr gyda golygfeydd godidog o gefn gwlad prydferth y gornel hardd hon o Barc Cenedlaethol Eryri.

Penlan, Bala, Gwynedd, LL23 7YD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520359

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page balagolf@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.golffbala.co.uk/

Thumbnail

Clwb Hwylio'r Bala

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd, Darparwr Gweithgareddau

Wedi ei leoli ym mhen gogledd-ddwyreiniol Llyn Tegid, mae Clwb Hwylio'r Bala yn rhoi mynediad hawdd i'r man hwylio poblogaidd yma, un o ddyfroedd hwylio mwyaf darluniadol Cymru.

Pont Mwnwgl-y-Llyn, Bala, Gwynedd, LL23 7BS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678-520464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@balasc.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.balasc.org.uk