Atyniadau

Arddangos 1 - 2 o 2
Thumbnail

Castell Dolwyddelan

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Caer ysblennydd o'r 13eg ganrif, a adeiladwyd gan Llywelyn Fawr, Tywysog Gwynedd, a llywodraethwr y rhan fwyaf o Gymru, mae Castell Dolwyddelan yn sefyll ar fryncyn creigiog yn nyffryn darluniadol Lledr rhwng Betws-y-Coed a Blaenau Ffestiniog.

Dolwyddelan, Conwy, LL25 0JD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 750366

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://cadw.gov.wales/daysout/dolwyddelan-castle/?lang=en

Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd, Atyniadau

Mae ymweliad â Llyn Brenig yn golygu diwrnod allan i'w fwynhau ac yn llawn hwyl. Mae'r ganolfan ymwelwyr ar agor trwy gydol y flwyddyn, gydag oriau estynedig yn ystod y tymor pysgota.

Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01490 420463

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llynbrenig@dwrcymru.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.llyn-brenig.co.uk