Atyniadau

Arddangos 1 - 6 o 221
Thumbnail

Pont Grog Conwy

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Mi wnaeth pont grog cain Thomas Telford a thŷ y casglwr tollau, helpu adfywio Conwy trwy masnach a theithio.

Conwy, LL32 8LD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 573282

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page conwybridge@nationaltrust.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.nationaltrust.org.uk/conwy-suspension-bridge

Thumbnail

Clwb Golff St. Deiniol Bangor

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd

Ystyrir Clwb Golff St Deiniol Bangor yn un o'r prif gyrsiau golff yng Ngogledd Cymru. Mae'r cwrs yn edrych dros ddinas Bangor gyda golygfeydd bendigedig o Ynys Môn, Eryri ac arfordir Gogledd Cymru.

Pen Y Bryn, Bangor, LL57 1PX

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353098

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page secretary@bangorgolf.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://bangorgolf.co.uk

Thumbnail

Gwaith Llechi Inigo Jones

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Sefydlwyd Gweithdy Llechi Inigo Jones yn 1861 yn bennaf i greu llechi ysgrifennu ar gyfer ysgolion.

Tudor Slate Works, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 830242

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page slate@inigojones.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.inigojones.co.uk/

Thumbnail

Go Below Underground Adventures

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd, Atyniadau

Darganfyddwch y cloddfeydd mewn ffordd ychydig yn wahanol i’r arfer.

Conwy Falls Forest Park, Pentrefoelas Road (A5), Penmachno, Conwy, LL24 0PP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01690 710108

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ask@go-below.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.go-below.co.uk

Thumbnail

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Dwy reilffordd lein gul sy’n llawn apêl. Adeiladwyd y rheilffordd 13½-milltir o Borthmadog i Flaenau Ffestiniog yn wreiddiol i gario llechi. Bellach mae’n un o’r teithiau Trenau Bach mwyaf poblogaidd.

Harbour Station, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 516024

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@ffwhr.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.festrail.co.uk/

Thumbnail

Portmeirion

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Atyniadau

Creadigaeth y pensaer Clough Williams-Ellis yw Portmeirion. Yn ogystal a'i bensaerniaeth eiconig, amgylcheddau golygfaol a geddi gwyllt eang, mae'r pentref yn gartref i ddau westy hip, clwster o fythynnod hanesol, sba a bwytai arobryn.

Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 770000

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@portmeirion-village.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.portmeirion-village.com