Atyniadau

Arddangos 1 - 6 o 223
Thumbnail

Cymdeithas Genweirio Y Bala a'r Cylch

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd

Mae Cymdeithas Genweirio Y Bala a'r Cylch yn darparu cyfle i bysgota ar afonydd a llynnoedd ar gyfer pysgod bras a gêm. Mae pysgota ar gael ar docyn dydd, wythnos neu dymor.

22 Blaenddol, Bala, Gwynedd, LL23 7BB

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07929 593319

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page balaangling@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.balaangling.co.uk

Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Gweithgaredd, Atyniadau

Mae ymweliad â Llyn Brenig yn golygu diwrnod allan i'w fwynhau ac yn llawn hwyl. Mae'r ganolfan ymwelwyr ar agor trwy gydol y flwyddyn, gydag oriau estynedig yn ystod y tymor pysgota.

Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01490 420463

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llynbrenig@dwrcymru.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.llyn-brenig.co.uk

Thumbnail

Outdoor Active

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Darparwr Gweithgareddau

Mae Outdoor Active yn darparu ystod o weithgareddau awyr agored ar gyfer grwpiau a phartïon, hwyl i deuluoedd a sgiliau awyr agored a chyrsiau addysg ar gyfer ysgolion a cholegau.

12, Goodman Street, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4ES

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07971 562512

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page dave@outdooractivesports.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.outdooractivesports.co.uk/

Thumbnail

Plas Caerdeon Outdoor Education Centre

Delete to Guidebook Symud o'r Arweinlyfr
Add to Guidebook Adio i'r Arweinlyfr

Darparwr Gweithgareddau

Ym mherchnogaeth ac yn cael ei weithredu gan Brifysgol Lerpwl Hope, mae Canolfan Addysg Awyr Agored Plas Caerdeon yn darparu cyrsiau gweithgaredd awyr agored preswyl i ystod eang o grwpiau allanol, gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid o bob oed

Bontddu, Dolgellau, Gwynedd, LL42 1TH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 430276

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page plascaerdeon@hope.ac.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.plascaerdeon@hope.ac.uk