Pen Y Ceunant Isaf

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page William Stephen Roberts

Llwybr yr Wyddfa, Llanberis, LL55 4UW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 872 606

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.snowdoncafe.com/

Mae Pen-y-Ceunant Isaf yn gaffi cerddwyr croesawgar a chyfeillgar, diymhongar ar lethrau isaf yr Wyddfa, tua can llath / metr o westy Royal Victoria, ar Lwybr Llanberis. 

Rydych chi bob amser yn sicr o groeso cynnes, a'r cyfle i gwrdd â phobl ddiddorol. Rydym yn gwasanaethu te a choffi, gwin cynnes a siocled poeth, a detholiad o gwrw lleol. Mae gennym ddewis cyfyngedig o fwyd ond mae croeso i chi ddod â'ch byrbrydau eich hun i'r caffi i'w gael gyda'ch te. Noder - NID ni yw’r caffi a'r ganolfan ymwelwyr ar gopa'r Wyddfa.