Parc Teithiol Pen Y Bont

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llangynog Road, Bala, Gwynedd, LL23 7PH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01678 520549

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page contact@balalakecamping.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.balalakecamping.co.uk/

Mae Parc Teithiol Pen y Bont yn y Bala, Gogledd Cymru wedi ei leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'n ganolfan wych i lawer o weithgareddau awyr agored yr ardal, gan gynnwys hwylio, cerdded, canŵio, caiacio a gweld golygfeydd. Fel arall, gallwch ymlacio yn y safle hardd a heddychlon, edrych ar y golygfeydd lleol a mwynhau'r mynyddoedd, llynnoedd ac arfordiroedd hardd, Llyn Efyrnwy a llawer o atyniadau twristaidd eraill yn agos atynt. Mae Pen y Bont yn cynnig gwasanaeth unigryw a chyfeillgar p'un ai ydych chi'n gwersylla, yn glampio neu'n teithio mewn carafan neu garafan deithiol.

Mwynderau

 • Pwynt trydan
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Llaeiniau llawr caled
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cawod
 • Pwynt cysylltu sustem ddraenio
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw