Oriel Caffi Croesor

Hen Bryngelynen, Croesor, LL48 6SS

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page O1766 771433

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@orielcafficroesoratcnicht.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.orielcafficroesoratcnicht.co.uk/

Caffi bach ac oriel gelf yw Oriel Caffi Croesor @ Cnicht, sy'n nythu yn nyffryn Cwm Croesor, rhwng mynyddoedd Cnicht a Moelwyn Mawr. Sefydlwyd Cyfeillion Croesor / Friends of Croesor ym 1998 fel mudiad cydweithredol i wella diwylliant, economi ac amgylchedd Cwm Croesor. I ddechrau, crëwyd cae chwarae ger yr ysgol a gwellwyd y pwll nofio awyr agored presennol. Yn 2000, agorwyd Siop Mela, siop gwerthu nwyddau ail law ym Mhenrhyndeudraeth i gefnogi'r symudiad ac i godi arian ar gyfer elusennau lleol. Prynwyd adeiladau fferm Bryn Gelynnen yn 2001 i'w haddasu ar gyfer defnydd cymunedol. Agorwyd Caffi Croesor yn 2007 ac yn ddiweddarach yn 2008 agorwyd oriel yn un o'r ysguboriau. Ar ôl nifer o ymgnawdoliad, fe wnaeth Bev Dunne, arlunydd sy'n byw yng Nghroesor gymryd drosodd redeg y caffi a'r oriel ym mis Mai 2016. Er bod y caffi ei hun yn cael ei redeg fel busnes Bev ei hun, mae'r holl gomisiwn ar werthu celf yn mynd i gyfeillion Croesor i dalu am y cynnal a chadw'r adeiladau presennol ac i ddechrau trosi'r adeiladau fferm sy'n weddill ar gyfer defnydd cymunedol a masnachol.