Old Mill Farmhouse

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Fron Oleu Farm, Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4UN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 540397

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page stay@oldmillfarmhouse.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.oldmillfarmhouse.co.uk

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Adeiladau cyfforddus, deniadol, cyn-adeiladau fferm o amgylch iard; pob ystafell en-suite gyda'i drws ffrynt eich hun. Cyrraedd yn hwyr yn ddim problem! Rheilffordd gardd ardderchog mewn gardd brydferth yn edrych dros y llyn a’r mynyddoedd. Lamas cyfeillgar, cywion ieir rhydd. Ardal fawr ar gyfer ffotograffwyr, cerddwyr, beicwyr, twristiaid. Cyfeillgar i anifeiliaid anwes. Yn agos at lwybrau beicio Coed-y-Brenin.

Mwynderau

 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • WiFi ar gael
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail