The Oakeley Arms

Tan Y Bwlch, Maentwrog, Gwynedd, LL41 3YU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 590277

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@oakeleyarms.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://oakeleyarms.co.uk/

Mae Gwesty a Bwyty’r Oakeley Arms yn Eryri mewn lleoliad perffaith, yn nhref fechan Blaenau Ffestiniog sy’n swatio yng nghalon prydferthwch Gogledd  Cymru. Mae’r ardal yn cynnig atyniadau gwych megis Zip World, Surf Snowdonia,Portmeirion ac, wrth gwrs, dim ond taith fer mewn car sydd ei hangen i gyrraedd, Yr Wyddfa ei hun. Mae’r gwesty’n lle gwych i dreulio’r noson ar ôl diwrnod anturus yn mwynhau popeth sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig.

Yn ein gwesty carreg traddodiadol y mae’r teulu’n ei rheoli o ddydd i ddydd, rydym yn cynnig noson glud yn un o’n hystafelloedd sengl neu ddwbl, ystafelloedd dau wely ac ystafelloedd i’r teulu, yn ogystal â’n bythynnod hunan-arlwyo sydd wedi cael eu hadnewyddu’n ofalus. Cewch noson dda o gwsg a deffro’n ffres i fwynhau un o’n brecwastau cartref blasus o gynhyrchion Cymru i’ch paratoi chi ar gyfer eich antur nesaf. Gallwch weld ein bwydlen frecwast yma.

Os oes chwant bwyd arnoch, beth am fwynhau un o’n prydau cartref sy’n defnyddio cynnyrch lleol? Rydym yn ceisio cynnig bwyd traddodiadol o Gymru bob amser gyda chynnyrch lleol a thymhorol lle gallwn. Byddai’n bechod peidio â defnyddio’r gorau pan fo i’w gael ar stepen ein drws! Mae bwydlen y bar yn cynnig amrywiaeth blasus o brydau cartref a seigiau arbennig, gyda dewisiadau i lysfwytawyr a phrydau i blant fel bod y rhai bach yn hapus hefyd. Gwelwch ein bwydlen brydau yma.

Mae’r Oakeley Arms yn dŷ rhydd ac mae ein bar gorlawn yn cynnig cwrw, chwerw a seidr amrywiol o Gymru. Dewch i flasu ein cwrw hynod flasus ni ein hun, Cwrw Oakeley Dokeley, a gynhyrchwyd yn arbennig i ni gan fragdy lleol. Rydym hefyd yn cynnig cwrw gan fragdai adnabyddus o Gymru megis Purple Moose, Great Orme, Brains a Tomos Watkin, yn ogystal â wisgi, gwinoedd a gwirodydd o Gymru. (Fel y gwelwch…rydym yn hynod falch o’n Cymreictod!)

 

Gwobrau

  • Thumbnail
  • Disgrifiad Cryno