Noodle One

166 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 354418

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page noodleone@hotmail.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.noodleone.com

Croeso i Noodle One, bar Nwdel Siapaneaidd ac Asiaidd. Mae Noodle One yn paratoi prydau ffres sy'n iach, maethlon a blasus i'r cwsmeriaid. Ond nid nwdls yn unig a weinir, mae rhai prydau reis diddorol hefyd yn cael eu cynnig.  Mae Noodle One wedi ennill nifer o wobrau lleol gan gynnwys 'bwyty gorau' a'r 'busnes lleol / annibynnol gorau' am y pum mlynedd ddiwethaf. Hefyd fe’i dyfarnwyd hwy y bwyd ‘dwyreiniol gorau yng Nghymru' yn 2017.
 

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Derbynnir cardiau credyd
  • Croeso i bartion bws
  • Gorsaf bws gerllaw
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • WiFi ar gael
  • WiFi am ddim
  • Talebau rhodd ar gael