Nomad

Henbant Bach Farm, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DF

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07846 981793

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page tom@nomadwales.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.nomadwales.com

Mae Nomad yn cynnig encilfeydd, i oedolion, wedi'u lleoli yn ymylon gwylltiroedd Eryri. Mae Nomad yn brofiad preswyl cynhwysfawr, gyda llety cynfas clyd a bwyd swmpus bendigedig wedi'i goginio dros y tân. Maent yn edrych ar eich hôl go iawn! Dewch am daith encil 3 neu 5 diwrnod ac archwiliwch y cysylltiad gyda natur, gweithio gyda sgiliau tân a gwersylla, wynebu heriau mewnwelediad personol yn ogystal ag archwilio tirwedd gwych Gogledd Cymru. Mae hwn yn lle perffaith i ymlacio a dianc o bob dim - yn ogystal â'ch dyfeisiau digidol! Dewch i gymryd eich lle o amgylch ein tân a dechrau gwir daith fythgofiadwy.

Mwynderau

  • Parcio
  • Croesewir grwpiau
  • Toiled
  • Pecynnau ar gael