Mynydd Gwefru

Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 870636

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@electricmountain.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.electricmountain.co.uk/

NODYN PWYSIG:
Mae Mynydd Gwefru wedi cau er mwyn ailgychwyn gyda gwaith adnewyddu. Maent yn gobeithio ail agor yn ystod 2020. 

Mae’r daith o dan y ddaear i Orsaf Bŵer Dinorwig wedi cael ei ddiweddaru i roi profiad modern a mwy personol i ymwelwyr. Yn hwylusach i grwpiau llai, bydd y daith yn cyflwyno gwybodaeth unigryw i westeion am y cyfleusterau o dan fynydd Elidir, gyda stori sain newydd yn ychwanegol at gefnogaeth gan dywysydd ar y daith.

Cartref newydd dros dro i Ganolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru – drws nesaf i’r hen gyfeiriad

Tra mae Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru (CYMG) yn cael ei hadnewyddu, bydd y teithiau’n gweithredu o adeiladau dros dro sydd wedi cael eu gosod yn y maes parcio gerllaw adeilad treftadaeth CYMG. Cofiwch nad oes caffi na siop yn y CYMG dros dro - bydd ymwelwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio cyfleusterau’r pentref ar gyfer hyn. Am resymau diogelwch, ni fydd y CYMG dros dro’n delio mewn arian - dim ond talu gyda cherdyn fydd yn bosib.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu taith ewch i www.electricmountain.co.uk/Tours

Mae gwaith adnewyddu’n cael ei wneud yng Nghanolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru er mwyn creu ased deniadol a thymor hir i dwristiaid ac i’r gymuned, gyda chyfleusterau a fydd yn diwallu anghenion y defnyddwyr yn well. Mae mwy o wybodaeth am y prosiect ar gael ar ein gwefan ni www.electricmountain.co.uk

I holi unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am y prosiect ailddatblygu parhaus, neu os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am ailddechrau teithiau CYMG, cysylltwch â communityhelp@electricmountain.co.uk

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Croeso i bartion bws