Marchnad Pop-Up Fegan Bangor

  • 1 Hydref 2023

Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1PB

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07495 585757

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page theartisanmarketcompany@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.theartisanmarketcompany.co.uk/

Danteithwyr a ffrindiau'r anifeiliaid... bydd marchnad fegan fywiog Cwmni Marchnad Artisan yn dod i Fangor am y tro cyntaf ar ddydd Sul 1af Hydref 2023, gydag amrywiaeth o fwyd fegan, danteithion, pethau da ac anrhegion - marchnad untro boblogaidd yn cael ei chynnal ar y cyd â 'Eat Out Vegan Wales' a 'No Animals Were Harmed'. Dewch i archwilio'r nifer helaeth o stondinau fegan sy'n cynnig bwyd stryd poeth, cacennau, canhwyllau, cynnyrch bath a harddwch, planhigion, crefftau, dillad vintage a llawer mwy. Mwynhewch eich diwrnod yn bwyta, yfed a siopa, gan wybod na chafodd unrhyw anifeiliaid niwed ar hyd y ffordd!