Marathon Llwybr Eryri

  • 12 Gorffennaf 2020

Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 723553

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@alwaysaimhighevents.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://alwaysaimhighevents.com/snowdonia-trail-marathon/welcome-snowdonia-trai…

Croeso i Farathon Llwybr Eryri 2020, Marathon Llwybr syfrdanol, Marathon eithafol, Hanner Marathon a 10k, gan ddechrau a gorffen ym mhrifddinas awyr agored Cymru, Llanberis. Cael mynediad i Farathon Llwybr Eryri 2020 yw eich tocyn i gystadlu yn un o rasys llwybr mwyaf heriol y DU.

Mae Marathon Llwybr Eryri yn her ym mhob ystyr o'r gair ac mae'n denu athletwyr o bob cwr o'r byd. Wrth esgyn 1,685 metr dros 26 milltir o lwybrau eiconig ac ysblennydd, bydd y ras epig hon yn cylchdroi ac yn mynd â rhedwyr hanner, llawn a marathon eithaf i gopa copa uchaf Cymru - Yr Wyddfa. Mae'r llwybr anhygoel yn archwilio'r llwybrau, golygfeydd panoramig hyfryd a dringfeydd heriol sy'n gwneud Parc Cenedlaethol Eryri yn gymaint o fecca i rheini sydd yn frwdfrydig am yr awyr agored. Yn sicr ni ellir cael ras rhedeg llwybr mwy trawiadol yn y DU!

Mae'r Eithaf yn cwmpasu 7000 troedfedd o ddringo dros 60km ac yn ymweld â’r anhygoel Cwm Tresgl a Chwm Pennant cyn ail-ymuno â Llwybr Marathon i esgyn yr Wyddfa.

Mae'r opsiwn hanner marathon yn cynnwys llawer o'r llwybrau a'r llwybrau gwych fel y marathon, ond yn esgyn i'r Wyddfa trwy lwybr Ceidwad yr Wyddfa, yn hytrach na thrac PyG.

Mae'r 10k yn cysgodi gwaelod yr Wyddfa cyn dychwelyd heibio castell Dolbadarn ac i mewn i barc gwledig Padarn a chalon chwareli llechi Dinorwig.

Mae'r Marathon eithafol a'r Marathon hefyd wedi'u cydnabod fel rasys rhagbrofol UTMB. Bydd yr Eithaf yn ennill 3 pwynt ITRA i orffenwyr a 2 pwynt ar gyfer y Marathon ITRA.