Manaros

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

1, Dolfor, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BP

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760652 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07977 586353

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@aberdaroncottage.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.aberdaroncottage.co.uk/

Llety moethus, hygyrch ar un llawr, wedi ei adeiladu’n bwrpasol ar gyfer ei osod i grwpiau o ffrindiau / teuluoedd sy’n chwilio am le i fwynhau holl fuddiannau llety cynllun agored helaeth a chyfforddus, ynghyd â phreifatrwydd man diarffordd, a 4 ystafell wely ddwbl en suite.
• Man byw mawr, cynllun agored gyda stof sy'n llosgi coed.
• Man bwyta gyda bwrdd sy'n ymestyn i wneud lle i hyd at 12 o bobl
• 4 ystafell wely dwbl / deuol en suite
• Cegin integredig gyda'r holl gyfarpar, yn cynnwys popty aml-ddefnydd, oergell a rhewgell Americanaidd, a pheiriant golchi llestri
• Ystafell wydr gyferbyn â man patio helaeth, gyda lle i gael barbeciw, yn edrych allan dros gaeau agored
• Ystafell olchi / sychu dillad, ynghyd â lle ychwanegol ar gyfer storio beics ac ati.
• Adeilad eco-gyfeillgar
• 3 munud o daith ar droed o bentref hardd Aberdaron, yn cynnwys 2 dafarn ragorol, siopau a'r traeth.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau