Maenan Abbey Caravan Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Maenan, Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01492 660630

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page maenan.abbey@thornleyleisure.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.thornleyleisure.co.uk/park/maenan-abbey/

Wrth gyrraedd y parc carafanau hardd, bach a chyfeillgar hwn, wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad heddychlon, rydych chi'n ymlacio ar unwaith ac yn cael eich tynnu oddi wrth straen bywyd bob dydd. Mae tir tawel y parc wedi'i leoli o fewn muriau'r hen abaty, ac mae'n gyfagos â Maenan Abbey Hotel, sydd â bwyty ardderchog a bar a lolfa cyfforddus. Mae'r cartrefi gwyliau moethus wedi'u gosod mewn gerddi hardd wedi'u tirlunio, gydag ardal picnic bach a phatio. Yn agos at bentref prydferth Betws-y-Coed, y porth i Barc Cenedlaethol Eryri - mae popeth yn aros i gael ei edmygu a'i archwilio!

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau