Lora Wyn

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Lora Wyn

Siop iard, 13 Gaol Street, Pwllheli, LL53 5RG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 613006

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page lorawyn@gmail.com

Mae Lora yn creu gemwaith enamel cyfoes, hwyliog, cain a hawdd i'w gwisgo.

Mae pob darn yn cael ei dorri â llaw yn unigol gyda llif, sydd yn sicrhau nad oed dau ddarn yr un fath. Mae pob darn yn cael ei rhoi yn y ffwrn ar wahân; felly bydd pob tanio yn rhoi effaith wahanol i'r enamel. Yna caiff y darnau cywasgedig eu glanhau cyn ychwanegu nwyddau arian i gwblhau'r gemwaith.

Ysbrydoliaeth fwyaf Lora yw'r diwydiant ffasiwn, mae hi'n hoffi arbrofi gyda gwahanol liwiau a siapiau. Gweld sut mae ei chwsmeriaid yn gwisgo'r darnau; sut mae eu steilio gyda dillad neu emwaith gwahanol hefyd yn dylanwadu ar y gwaith.

Wrth gwrs, ni all hi anghofio am y lliwiau yn ei ardal gyfagos yng Ngogledd Cymru. Mae'n le gwledig iawn, wedi'i amgylchynu gan liwiau naturiol, hardd sy'n newid yn barhaus trwy gydol y flwyddyn, gan effeithio ar ei dewis o liwiau mewn unrhyw dymor penodol.