Lola Candles

21 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1RR

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page lolafragrances@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.lolacandles.co.uk/

Crëwyd Lola i ddod â chynhesrwydd, steilio cain a phersawr hardd i gartrefi ym mhobman. Mae eu canhwyllau persawrus wedi'u crefftio â llaw a'u gwahanol aroglau yn dod â'ch synhwyrau'n fyw, gan wneud i chi deimlo eich bod wedi gwneud pryniant arbennig gyda phob archeb. Mae pob cannwyll yn cael ei dywallt â llaw, ac mae pob cyffyrddiad dylunydd wedi'i orffen â llaw, gan wneud eich cannwyll yn unigryw, a dim ond i chi.