Llys Derwen Caravan Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llys Derwen, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4RD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 673322 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07879 630235

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llysderwen@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.llysderwen.co.uk/

.Mae yna groeso cynnes i chi a'r teulu aros yn y parc carafanau a phebyll yma. Lleoliad agos i holl atyniadau Eryri, gan gynnwys Yr Wyddfa, Zipworld a'r cestyll.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Toiled cemegol
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Pwynt gwasanaeth fan wersylla
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Siaradir Cymraeg
 • Llaeiniau llawr caled
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Pwynt trydan
 • Cawod
 • Golchdy
 • Croesewir grwpiau
 • Arhosfan Sherpa gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw