Llyn Tegid

walking

Dyma’r Llyn mwyaf yng Nghymru a cewch gyfle yma i gael taith gerdded o’i amgylch. Mae Llyn Tegid yn enw addas gan ystyried ei awyrgylch tawel ac amgylchedd syfrdanol. Wedi ei thrwytho mewn chwedlau, dywedir fod y llyn yn gartref i anghenfil a elwir ‘Teggie’ yn lleol. Honnir hefyd bod tyrau ac adeiladau o bentref suddedig yn weladwy drwy'r dŵr yng ngolau'r lleuad.

Pellter:  12.0 km / 7.5 milltir
Amcan amser:  5 awr
Arolwg Map Ordnans: OS Explorer OL23 Cader Idris & Llyn Tegid
Parcio: Ger y Llyn