Llety Gwyliau Hedd Wen

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Ffordd Cors y Llyn, Nebo, Gwynedd, LL54 6EH

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@lletyheddwen.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://lletyheddwen.com/

Wedi'i leoli yn ddelfrydol ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri ym mhentref tawel a golygfaol Nebo, mae Hedd Wen yn fwthyn 3 ystafell wely golau, modern ac eang, wedi'i adeiladu'n ddiweddar, gyda'r cysur ychwanegol o wresogi o dan y llawr. Gyda golygfeydd o'r Wyddfa (Yr Wyddfa) a machlud haul a golygfeydd godidog draw i Ynys Môn, 'Hedd Wen' yw'r lleoliad perffaith i archwilio'r ardal. Eiddo gwych mewn ardal hyfryd, dawel, ond dim ond 20 munud mewn car i drefi hanesyddol Caernarfon a Phorthmadog. Mae traethau rhagorol gerllaw, yn ogystal â theithiau cerdded a heiciau gwych o'r stepen drws - mae llwybr beicio golygfaol Lôn Eifion gerllaw hefyd.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr

Gwobrau

 • Thumbnail