Llawr Sglefrio Nadolig: Caernarfon

  • 21 Tachwedd 2019 - 5 Ionawr 2020

Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 685222 | 01286 875632

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.galericaernarfon.com/sglefriocaernarfonskating

Mwynhewch 45 munud o sglefrio yng nghwmni ffrindiau, teulu a chydweithwyr ar lawr sglefrio ‘go iawn’ (yr un cyntaf i’w gael yma yng Nghaernarfon) gyda’r castell yn gefnlen. Bydd y llawr sglefrio dan-do 10m x 15m  ar agor rhwng Tachwedd 18 a Ionawr 5 (ar gau diwrnod Nadolig) yn cynnig atyniad ychwanegol i drigolion y dref, yr ardal a twristiaid. Y gobaith yw y bydd pobl yn gwneud y mwyaf o’r atyniad gan ddod i siopa ‘Dolig, mwynhau pryd o fwyd a chymdeithasu gydag eraill yn y dref gan gyfrannu at y bwrlwm a’r economi yma yng Nghaernarfon. Trefnir y digwyddiad/llawr sglefrio gan HWB Caernarfon. Gellir archebu tocynnau ymlaen llaw yn Galeri, cliciwch yma. Gellir defnyddio cadarnhad ebost neu docyn os wedi archebu o swyddfa docynnau Galeri fel prawf o’r taliad yn y babell sglefrio. Awgrymir yn gryf eich bod yn archebu eich tocyn yn gynnar i osgoi siom. Noder rhwng Rhagfyr 16eg 2019 a Ionawr 2il 2020, bydd maes parcio Cei Llechi ar gael yn rhad ac am ddim.

Cyfnodau llai prysur: 
Dydd Llun - Dydd Gwener: 18.11.2019 – 20.12.2019 / 10:00am – 4:00pm    

Cyfnodau prysur: 
Dydd Llun - Dydd Gwener: 18.11.2019 – 20.12.2019 / 4:00pm - 8:00pm
Dydd Sadwrn - Dydd Sul: 10:00am – 8:00pm
Dydd Llun - Dydd Gwener: 23.12.2019 – 03.01.2020 / 10:00am – 8:00pm    

Trefnir y digwyddiad yma gan HWB Caernarfon – asiant.gwerthwyr tocynnau yn unig yw Galeri Caernarfon Cyf.

Nid yw’n bosib cynnig ad-daliadau.

Os ydych am wylio'r fidio canlynol ar Facebook er mwyn ei rannu gyda ffrindiau, cliciwch yma.