Lakeside B&B

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Tyddyn Mawr Uchaf, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9HZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 530805

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page r.jones763@btinternet.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.lakeside-bandb.co.uk/

Mae Lakeside B&B, sydd wedi ennill gwobrau, yn cynnig llety rhagorol cartrefol mewn ystâd breifat 10 erw mewn lleoliad heddychlon iawn. Wedi'i leoli yn Nyffryn Afon Dwyfor, sy'n rhedeg rhwng ardaloedd arfordirol gogledd a de Gwynedd, mae'n sicr o ddarparu'r profiad hamddenol rydych chi'n edrych amdano fo. Mae'r amgylchedd hyfryd yn cynnwys llyn preifat, sy'n gartref i fywyd gwyllt amrywiol. Gerllaw mae gan Porthmadog reilffordd stêm a thraeth tywodlyd enfawr. O fewn pellter gyrru hawdd mae pentref ar thema'r Eidal, Portmeirion, Beddgelert hardd, tref castell Harlech a Chaernarfon gyda'i gastell o'r 14eg Ganrif a'i reilffordd stêm. Mae gan yr ystafell wely ystafell ymolchi en-suite moethus gyda bath a chawod, ac ardal lolfa digon o faint gyda theledu a lle tân agored.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau