La Marina

Hen Gei LLechi, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 674971

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page lamarinafelinheli@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.lamarinafelinheli.com/

Mae La Marina yn cynnig cig a physgod o'r safon uchaf o Ogledd Cymru, yn ogystal a bwyd o'r môr a'r tir sydd wedi ei ysbrydoli gan brydau o Fôr y Canoldir. Yn ogystal fe gynigir tapas gyda gogwydd Gymreig iddynt.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Croesewir teuluoedd
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • WiFi am ddim
  • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl