Jon Boden yn Galeri

  • 26 Medi 2019

Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SQ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 685250

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@galericaernarfon.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://galericaernarfon.com/sinema

Mae Jon Boden yn fwyaf adnabyddus fel prif leisydd y band gwerin blaengar Bellowhead. Ers i’r band ddirwyn i ben yn 2016, mae Jon wedi bod yn perfformio fel artist unigol – a bydd yn perfformio yn Galeri fel rhan o’i daith ar draws Prydain. Bydd Jon yn cyflwyno noson arbennig o’i gyfansoddiadau ei hun o’i albymau unigol –Painted Lady, Songs From The Floodplain ac Afterglow– yn ogystal â chaneuon gan ei gyn-fandiau – Bellowhead, Spiers & Boden a’i brosiect A Folk Song A Day. Mae ei sioeau wedi derbyn canmoliaeth a chlod mawr.
 
Yn agor y noson fydd y canwr/cyfansoddwr lleol, enillydd Cân i Gymru 2019 – Elidyr Glyn.

Drysau yn agor: 7:30pm

Jon Boden