Jet Ski Anglesey Ltd

Port Dinorwic Marina, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 665017

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@angleseyjetskisafari.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.angleseyjetskisafari.co.uk/

Gweld golygfeydd ond ... ar lefel newydd!
Cewch weld a phrofi arfordir Gogledd Cymru o ongl newydd ar y model sgïo jet diweddaraf gan Sea-Doo.
Byddwch yn rheoli a chymryd rhan mewn antur saffari arfordirol sgïo jet unigryw. Wrth fordeithio ar yr Afon Menai gallwch brofi y llu o fywyd y môr yn agos, gyda golygfeydd na allwch eu gweld mewn unrhyw ffordd arall. Teimlwch bresenoldeb mawreddog a hanesyddol wrth fynd o dan Bont Britannia a Phont Menai. Dewis arall, os bydd y tywydd yn caniatáu, yw mynd ar fordaith sgïo jet i weld Safle Treftadaeth y Byd hanesyddol Castell Caernarfon.

Rhoddir hyfforddiant a chefnogaeth gan hyfforddwr PWC RYA cymwys, ac mae detholiad o siwtiau gwlyb, helmedau diogelwch a chymhorthion hynofedd ar gael.

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Croesewir grwpiau
  • Pecynnau ar gael