Janglerins

Full name icon Full name icon for Snowdonia accomodation page Elin Mair

Siop iard Pwllheli, 13 Gaol Street, Pwllheli, LL54 5RG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 613 006

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.janglerins.co.uk/

Sefydlodd Elin ei busnes nôl yn 2011, mae hi’n creu gemwaith a chofroddion cyfoes. Mae ei gwaith yn awr yn cael ei werthu mewn siopau ac orielau annibynnol ar draws Prydain.

Mae hi’n gweithio gyda deunydd diddorol iawn; Precious Metal Clay (PMC). Mae’r clai yn gyfuniad o rhwymwyr organig, dŵr a gronynnau microsgopig o arian sydd wedi eu hailgylchu.

Ffurfir y clai i’r siâp delfrydol, cyn ychwanegu gwaead i greu dyfnder a tlysni i’r gwaith. Mae’r clai yn cael ei sychu’n drwyadl, yna ei sandio yn llyfn cyn ei danio mewn odyn ar dymheredd uchel iawn. Mae’r broses yma yn llosgi’r rhwymwr a’r dŵr ac yn ffiwsio’r metel i ffurf solet. Gall yr holl waith soldro ddechrau wedyn, ble mae’r darnau yn cael eu trawsnewid i gynlluniau gwisgadwy.

Mae gweithio gyda PMC yn wahanol i’r ffordd draddodiadol o ofannu arian, gan ei fod yn gofyn am set wahanol o sgiliau, rhai sy’n manteisio ar sgiliau crochenwyr a cherflunwyr.