Hendre Barns

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Hendre Penprys, Pentre Uchaf, Gwynedd, LL53 8EZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 750505

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@hendre-barns.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hendre-barns.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Lleoliad canolog ym Mhen Llŷn gyda golygfeydd trawiadol, mae Delfryn yn cynnig cynllun agored gyda mynediad gwastad drwyddi draw. Dwy ystafell wely brenin (un en-suite), un twin. Nenfydau cromennog gyda thrawstiau agored, llosgwr pren, Freeview Teledu / DVD, Wi-Fi. Deciau preifat gyda barbeciw. Croeso i gŵn. Lliain a thywelion yn gynwysedig. Ger Portmeirion, rheilffyrdd stêm a thraethau.

Mwynderau

 • Parcio
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • WiFi ar gael
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Te/Coffi
 • Cot ar gael
 • Llofft llawr gwaelod
 • En-Suite
 • Dim Ysmygu
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cadair uchel ar gael
 • Gardd
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail