Hebog Beddgelert

Ffordd Caernarfon, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4UY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 890400

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hebog-beddgelert.co.uk

Mae'r fwydlen amser cinio yn ffres ac mor lleol ag y gall fod, gan weini cregyn gleision lleol (yn eu tymor), ciabattas cig oen Cymru, cacennau pysgod cartref, baguettes wedi'u llenwi'n ffres a thatws wedi'u pobi i lasagne cartref mwy sylweddol, ham wedi'i bobi gartref gyda wyau, Korma Cyw Iâr y cogydd, ffagots cartref dros stwnsh hufen a grefi mintys. Gellir gweini y cyfan tu allan, os yw'r tywydd yn caniatáu, ar y teras ar lan yr afon.
Yn ystod y prynhawn mae te hufen yn cael ei weini, gyda bara brith cartref, cacennau sbwng Victoria, coffi a chnau Ffrengig a moron yn ffefrynnau.

Gwobrau

Mwynderau

  • Llwybr beicio Ffordd Brailsford Way gerllaw
  • Arhosfan Sherpa gerllaw