Gŵyl Gelf Calon Gwynedd

  • 27 Gorffennaf 2019 - 4 Awst 2019

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.heartofgwyneddartfestival.co.uk/

Cadarnheir digwyddiad haf cyffrous wrth i dros ddeg ar hugain o artistiaid uno i greu llwybr celfyddydol newydd yng nghalon Gwynedd.

Gŵyl Gelf Calon Gwynedd - Heart of Gwynedd Art Festival

Bydd Gŵyl Gelf Calon Gwynedd o ddydd Sadwrn 27ain o Orffennaf tan ddydd Sul 4ydd o Awst 2019. Mae’r ŵyl yn gyfle i ymweld â stiwdios agored a lleoliadau gwych yn yr ardal leol er mwyn gweld a phrynu gwaith dros ddeg ar hugain o artistiaid lleol. Bydd arddangosiadau, gweithdai ac artistiaid wrth eu gwaith mewn rhai lleoliadau. Bydd yno gelf 2D a 3D fel bod rhywbeth at ddant pawb gan gynnwys paentiadau, print, serameg, celf llechen, addurno cregyn a ffotograffiaeth.
Yn ogystal â chelf dda, mewn nifer o leoliadau gallwch brynu coffi, cacennau a danteithion blasus eraill. Mae'r llwybr yn rhoi cyfle i chi weld rhai golygfeydd all fod yn newydd i chi gyda’n lleoliadau mewn llefydd sy'n cynnig golygfeydd godidog o'n hardal brydferth. Gallwch chwilio am ddarnau o gelfyddyd gyhoeddus ar hyd y ffordd, safleoedd treftadaeth o bwysigrwydd cenedlaethol heb sôn am draethau, mynyddoedd a lletygarwch o'r radd flaenaf.

Gŵyl Gelf Calon Gwynedd - Heart of Gwynedd Art Festival

Lleoliadau a stiwdios sy’n cymryd rhan:
Eglwys Sant Cyngar, Borth y Gest LL49 9TU
Dydd Mawrth 30, Dydd Mercher 31 Gorffennaf ,Dydd Iau 1 Awst   10.00 - 16.00  
Artistiaid Su Walls, Jan Woods, Carys Meurig Parry, Ann Day a Barry Skinner  (dangosir gan Anne Henry)

Y Ganolfan, Stryd Fawr, Porthmadog LL49 9LU  
Dydd Mawrth 30, Dydd Mercher 31 Gorffennaf ,Dydd Iau 1 Awst   10.00 – 16.00
Artistiaid Callie Jones, Ian Marsh, Andi Chell, Les Symonds a Carwyn Jones

Oriel Rob Piercy, Heol yr Wyddfa, Porthmadog LL49 9BT
Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10.00 - 17.00
Arddangosfa gan artistiaid lleol – gwreiddiol, print a serameg
    
Byw'n Iach Glaslyn, Stryd Y Llan, Porthmadog LL49 9HW gydag arddangosfa gymysg gan fyfyrwyr  Ysgol Eifionydd
Oriau agor – Ewch i’r wefan

Y Gweithdy, Gorsaf Minffordd, LL48 6HF gydag artistiaid Sarah Hartill, Rebecca Kitchin, Val Lewin, Sue Arney a Grŵp Celf Penrhyn
Bob Dydd  10.00 - 16.00    

Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth LL48 6AB gyda Chlwb Camera Deudraeth yn cynnal arddangosfa a gweithdai
Arddangosfa yn yr Eglwys - Bob Dydd [ar gau ar ddydd Sul]  09.30 - 15.30  
Gweithdai - Dydd Mawrth 30, Dydd Mercher 31 Gorffennaf , Dydd Iau 1 Awst.   11.00 - 15.00. Ewch i’r wefan am fanylion y gweithdai.

Caffi Croesor, Hen Bryn Gelynen, Croesor, Penrhyndeudraeth LL48 6SS
Ewch i’r wefan am gyfarwyddiadau llawn a manylion am yr artistiaid sy'n arddangos
Bob Dydd 12.00 - 18.00  

Cegin a Siop y Garreg, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth LL48 6AQ – Eleanor Brooks
Oriau agor – Ewch i’r wefan

Oriel Brondanw, Plas Brondanw Llanfrothen, Penrhyndeudraeth LL48 6SW
Dydd Mercher - Dydd Sul 10.30 - 16.00
Chris Clunn - Ffotograffiaeth
Peter Lord  - Dangos a siarad

Sarah Malone Ceramics, Creua, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth LL48 6SH
Ewch i’r wefan am gyfarwyddiadau llawn   
Bob Dydd 10.00-17.00   
Ewch i’r wefan am fanylion y gweithdai

Phil Green - Stiwdio agored, Hendy, Ynysfor, Llanfrothen, Penrhyndeudraeth LL48 6BJ
Ewch i’r wefan am gyfarwyddiadau llawn
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 10.00 - 14.00. Dydd Llun i ddydd Gwener 10.00 – 16.00

Nikki Seears,  Gwersyllfa Llechrwd Campsite, Maentwrog, LL41 4HF
Bob Dydd 10.00-12.00. Stiwdio a gweithdai
Ewch i’r wefan am fanylion

Plas Tan Y Bwlch, Maentwrog, LL41 3YU
Bob Dydd 10.00 - 16.00
Stephen John Owen, Noelle Griffths a Linda Davies

Carole Shearman - Stiwdio agored - Melin Pant yr Ynn, Blaenau Ffestiniog LL41 3LZ
Bob Dydd 10.00-16.00. Stiwdio a gweithdai  
Ewch i’r wefan am fanylion a chyfarwyddiadau

Antur Stiniog  1-2 Stryd Fawr, Blaenau Ffestiniog LL41 3ES
Oriau agor – ewch i’r wefan
Arddangosfa artistiaid lleol

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog, Heol, Canolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog LL41 3DL
Oriau agor – ewch i’r wefan
Dafydd Davis, Jane Lelliot, Terry Bunce, Sarah Hartill a Carol Shearman
   
Llechwedd, Blaenau Ffestiniog LL41 3NB
Bob Dydd 09.00 - 17.30                                
Artistiaid Ieuan Williamson a Leah Green

Mae sylfaenwyr yr ŵyl, Sue Arney a Val Lewin, yn hynod falch o’r gefnogaeth gan y gymuned gelf, yr awdurdodau lleol a’r busnesau.

Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

www.gwylgelfcalongwynedd.com     

Dolen i Fap Google