Gwesty Tŷ Newydd

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 760207

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page gwestytynewydd@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.gwesty-tynewydd.co.uk/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Gwesty a thafarn pedair seren ar lannau Bae Aberdaron. Golygfeydd gwych a chroeso cynnes drwy gydol y flwyddyn. Ystafelloedd en-suite a golygfeydd o’r môr. Ystafell wedi’u haddasu i bobl anabl ar gael a lifft i bob llawr. Ewch i giniawa yn y bwyty, mwynhewch brydau wedi’u coginio â chynhwysion lleol ffres.

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Gellir gadael y trefniadau yng ngofal trefnydd teithio
 • Lifft
 • Siaradir Cymraeg
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Cot ar gael
 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • Parcio (Bws)
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Te/Coffi
 • Cadair uchel ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Croeso i bartion bws
 • En-Suite
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail